Psycholog - Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

Przejdź do treści

Menu główne:

Psycholog

Kadra

          Nazywam się Marlena Serafin - Michalik.

              Jestem psychologiem szkolnym. Bardzo lubię swoją pracę.

"Dziecko chce być dobre:
Jeśli nie umie- naucz,
Jeśli nie wie – wytłumacz,
Jeśli nie może – pomóż."
                 Janusz Korczak

                     
                                                                     "Zacznij tam, gdzie jesteś.
                                                                       Użyj tego, co masz.
                                                                         Zrób, co możesz."         
                                                                                       Artur Ashe   
   Moje zadania jako psychologa szkolnego:
  1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, wspieranie mocnych stron ucznia
  2. Wspieranie rodziców, wychowawców, nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
  3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
  4. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz instytucjami wspierającymi szkołę.
  5. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
  6. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
  7. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.

Opieka psychologiczno-pedagogiczna obejmuje:
• działania diagnozujące trudności w nauce i zachowaniu.
( wczesne rozpoznawanie deficytów rozwojowych uczniów)
• pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin.
(poradnictwo wychowawcze, opieka socjalna)
• psychoedukację i psychoprofilaktykę.
• wspomaganie nauczycieli w trudnych sytuacjach wychowawczych.

Zadania, o których mowa są realizowane we współpracy z:
• Dyrekcją szkoły
• Rodzicami
• Nauczycielami i innymi pracownikami Zespołu Szkół
• Nauczycielami i pracownikami innych szkół
• Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
• Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży
GODZINY PRACY:
ŚRODA –     godz. 7:30 - 14:30
PIĄTEK – godz.   11:35 - 15:15    

Szkoła Filialna w Dębem Małym
PIĄTEK –   godz. 8:55 - 10:55


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego